Skip to content

 

Serveis per a la destrucció de documents, disc durs i suports digitals

Per facilitar l’emmagatzematge dels documents i/o suports que cal destruir, lloguem contenidors tancats hermèticament, fàcils de transportar i adaptables a diferents espais de l’oficina. En funció de la seva visibilitat, en tenim de plàstic i de metàl·lics.

Serveis

Destrucció puntual

Serveis que poden sorgir en qualsevol moment, però que no es realitzen de forma habitual. Serveis per necessitats específiques.

Dins del món de la destrucció del paper confidencial, la nostra tasca principal és el buidat d’arxius de tota aquella documentació que amb el pas del temps s’ha anat acumulant, com ara factures, nòmines, currículums, ofertes, pressupostos, informes… i que un dia o altre s’han d’eliminar.

Contenidors Camprubí fem la recollida i la destrucció certificada de tota la documentació acumulada. El nivell de destrucció és segons normativa europea. Els documents queden totalment il·legibles i n’és impossible la seva recuperació.

Un cop destruïda tota la documentació, es fa la corresponent certificació i el paper triturat es lliurarà a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Serveis

Destrucció periòdica

Servei permanent de recollida de documentació mitjançant contenidors segurs.

Aquest servei es pot estructurar mitjançant:

  • Retirades periòdiques, pactades prèviament pel client, establint el període de recollida (setmanal, mensual …)
  • Retirades sota demanda, sol·licitant la reposició en funció de les necessitats concretes del client

Per a aquest servei, disposem d’uns contenidors tancats amb clau i amb una ranura a la part superior per dipositar el paper. Són de fàcil maneig i caben a qualsevol lloc de l’oficina. El seu cost és molt reduït i la seva seguretat és reconfortant, ja que cada vegada que es canvia de contenidor de paper es fa el certificat de destrucció complint les normatives europees que la llei exigeix i el paper triturat es lliura a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Serveis

Destrucció in situ

Per a casos concrets i si el client ho demana, oferim un servei per a fer la destrucció confidencial de documents in situ ja que assegura la traçabilitat al 100% i que la destrucció s’ha realitzat amb les màximes mesures de seguretat i confidencialitat.

D’aquesta manera també s’elimina totalment el risc de pèrdua o filtració d’informació en la fase posterior de transport i emmagatzematge abans que els documents siguin destruïts en una planta de tractament de residus.

Lloguer de contenidors

Serveis

660 L.

Llargada: 1330 mm

Amplada: 780 mm

Alçada: 995 mm

S’utilitza per a la destrucció puntual d’arxius.

Serveis

240 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 750 mm

Alçada: 1000 mm

Capacitat: 90 kg de paper

Ideal per a oficines grans, llocs de treball grans o espais on es gestiona una gran quantitat de paper.

Serveis

120 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 500 mm

Alçada: 1000 mm

Capacitat: 50 kg de paper

Ideal per a oficines o llocs de treball on són necessaris més d’un contenidor i es poden distribuir en diferents punts.

Serveis

70 L.

Llargada: 405 mm

Amplada: 407 mm

Alçada: 610 mm

Capacitat: 20 kg de paper

Ideal per a oficines petites i espais de treball reduïts.

Per a més informació sobre els nostres serveis de destrucció de documents i suports digitals, o el lloguer dels contenidors pots trucar-nos a el telèfon:
T. 938 59 19 61