Skip to content

 

Grup Camprubí

Treballem per gestionar correctament la destrucció, custòdia i digitalització de la immensa quantitat de documents que s’acumulen a empreses i institucions.

Som una empresa pionera en la gestió i legalització del reciclatge a la comarca d’Osona. Situats a Torelló, estem autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi de gestor E-700.00 per resiuds i amb el codi de gestor E-1811.19 per a la trituració de paper. Estem inscrits al registre de transportistes de l’Agència Catalana de Residus amb el codi de transportista T-557.

Ens hem especialitzat en la destrucció confidencial de documents i suports digitals, així com en el lloguer de contenidors que fan possible l’emmagatzematge correcte d’aquests documents que cal destruir. Disposem d’una planta especialitzada per a la destrucció confidencial de documents i suports digitals.

També oferim un servei de custòdia de documents amb unes instal·lacions preparades tecnològicament per donar resposta a les necessitats d’espai d’empreses i administracions.

 

A GRUP CAMPRUBÍ GARANTIM QUE ELS NOSTRES SERVEIS COMPLEIXEN AMB…

Grup Camprubí

Eficàcia

 Us recollim els arxius que voleu destruir, digitalitzar o que hem de custodiar i seguim, en cada cas, el procés necessari per garantir la qualitat del servei.

Grup Camprubí

Confidencialitat

 Els vostres documents es transportaran de forma segura a les nostres instal·lacions i seran digitalitzats, custodiats o bé destruits al nivell 3, fet que assegura que els documents mai podran tornar a ser recompostos.

Grup Camprubí

Compromís

 Un cop acabat el procés de destrucció entreguem un certificat conforme els documents han estat destruïts. En el cas de la digitalització i custòdia, seguim rigorosament els processos establerts.

Per a més informació contacteu amb nosaltres a través d’aquest formulari o truqueu al 93 859 19 61