Skip to content

 

Destrucció de documents i paper confidencial

Grup Camprubí oferim el servei de recollida i destrucció d’informació confidencial, en qualsevol tipus de suport, tot donant compliment a la normativa de seguretat DIN 66399-2, i amb la certificació de la normativa europea UNE-EN 15713:2010, la qual estableix diferents graus de seguretat i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que ens obliga a establir mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat de les dades de caràcter personal i garantía dels drets digitals.

Actualment, la documentació utilitzada en moltes empreses necessita mantenir uns nivells de seguretat molt elevats per tal d’evitar que terceres persones hi tinguin accés. La millor manera de complir tots aquests requisits legals per evitar possibles sancions o multes és comptar amb el servei d’una empresa especialitzada.

QUINS TIPUS DE DOCUMENTS DESTRUÏM?

Destrucció d'arxius
Arxius
Destrucció documents i paper confidenacial
Documents i paper confidencial

Factures, pressupostos, comptabilitat, registre d’impostos, nòmines, currículums, informes, arxius de clients, documentació legal, memòries…

Destrucció de publicitat
Documents publicitaris

Catàlegs, revistes, ofertes, díptics, flyers …

 

 

Destrucció de targetes de crèdit
Targetes de crèdit, d’identitat,…
Destrucció de radiorafies
Radiografies

SABEU QUINS SÓN ELS AVANTATGES DE CONTRACTAR ELS SERVEIS PER DESTRUIR ELS VOSTRES DOCUMENTS?

Destrucció de documents amb seguretat

Seguretat

Amb Grup Camprubí us assegurareu que els documents no van a parar a mans de tercers i complireu amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Destrucció de documents reciclatge

Reciclatge

Hem de reciclar per respectar el medi ambient. Amb la destrucció de documents, el 100% del paper es recicla. Es genera un residu de paper triturat totalment controlat que es porta a reciclar per produir més paper o cartró. Per cada tona de paper que reciclem, salvem quinze arbres.

Destrucció de documents diners

Diners

Destruir documents amb trituradores d’ús individual és un procés lent i costós pel que fa a temps i recursos. En canvi, nosaltres recollim la documentació i la traslladem als nostres centres de triturat de manera segura i certificada, estalviant-vos temps i diners.

Destrucció de documents estalvi temps

Certificació

Amb Grup Camprubí tindreu el certificat de confidencialitat i seguretat segons la UNE-EU 15713:2010.

EN FUNCIÓ DE LES VOSTRES NECESSITATS…

…podem fer una destrucció puntual, periòdica o in situ.

Sigui de forma puntual, periòdica o in situ, des de Grup Camprubí recollim els documents i els destruïm de forma certificada, complint amb les normatives europees. Els documents queden totalment il·legibles i n’és impossible la seva recuperació. Un cop destruïts, emetem el certificat i lliurem el paper triturat a un gestor autoritzat de residus perquè el recicli.

Destrucció de documents puntual

Destrucció puntual

Arran d’una necessitat específica, gestionem la destrucció d’un determinat volum de documents. Generalment, es tracta de buidar un arxiu on s’hi acumulen factures, nòmines, currículums, pressupostos, informes… de molts i molts anys.

Un cop destruida la documentació, emetem el certificat de destrucció segura i confidencial d’informació segons la normativa UNE-EN 15713:2010.

Destrucció de documents periòdica

Destrucció periòdica

Servei permanent de recollida de documentació mitjançant contenidors segurs. Aquest servei es pot estructurar mitjançant retirades periòdiques, pactades prèviament amb el client (recollida setmanal, mensual…) o retirades sota demanda, sol·licitant la reposició en funció de les necessitats.

 

Destrucció de documents in situ

Destrucció in situ

En situacions específiques, destruïm la documentació in situ per assegurar al 100% la traçabilitat i que la destrucció s’ha fet amb totes les mesures de seguretat i confidencialitat. 

D’aquesta manera, eliminem totalment el risc de pèrdua o filtració d’informació en la fase posterior de transport i emmagatzematge abans que els documents siguin destruïts en una planta de tractament de residus.

LA NOSTRA PLANTA DE DESTRUCCIÓ CONSTA DE…

Destrucció de documents càmeres seguretat

Càmeres de seguretat i alarma 

Destrucció de documents traçabilitat

Traçabilitat dels contenidors dels nostres client

Destrucció de documents oficina

Oficina per poder veure en directe la destrucció dels documents

Destrucció de documents localitzador

Localitzador GPS en els nostres vehicles

Destrucció de documents certificat Aenor

Certificat de confidencialitat i seguretat 

Per a més informació i altres consultes sobre els nostres serveis de destrucció de documents i suports digitals, ens podeu trucar al 93 859 19 61